Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đẩy mạnh việc tiêu thụ cá tra, cá ba sa
03 | 07 | 2009
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc hỗ trợ doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra, cá ba sa.

Theo đó, Phó thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang làm việc cụ thể với Ban điều hành sản xuất, tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long để có giải pháp hiệu quả về vấn đề tiêu thụ sản phẩm, trước mắt tập trung ưu tiên tiêu thụ hàng tồn kho cho các doanh nghiệp còn tồn đọng nhiều.Nguồn: www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ