Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đến năm 2020, nuôi trồng thủy sản thành ngành sản xuất lớn
29 | 06 | 2009
Bộ NN&PTNT vừa đưa ra Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 để xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành.

Theo Chương trình này, đến năm 2020, nuôi trồng thủy sản sẽ trở thành ngành sản suất hàng hóa lớn, có năng suất và chất lượng đảm bảo tính cạnh tranh cao.

Nuôi trồng sẽ là lĩnh vực chủ lực cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Năm 2008, diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng lên hơn một triệu ha và sản lượng đạt gần 2,4 triệu tấn, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản lên 4,5 tỷ USD. Nguồn: www.tienphong.vn
Báo cáo phân tích thị trường