Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội: Gần 1/2 vùng trồng rau không thể sản xuất rau an toàn
16 | 02 | 2009
Sáng nay, 14-2, Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện có 2.172 vùng sản xuất rau với tổng diện tích 11.821ha; bao gồm 2.057 vùng phân tán và 115 vùng tập trung. Gần một nửa tổng số vùng trồng rau (947 vùng) là không đảm bảo sản xuất rau an toàn.

Cụ thể, chỉ có 84/115 vùng tập trung đủ điều kiện sản xuất rau an toàn với diện tích 3.325ha, số còn lại bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm. Ở các vùng trồng rau phân tán, tình trạng ô nhiễm chiếm hơn 40%, chỉ có 1.110/2.057 vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, còn lại 847 vùng có nguy cơ ô nhiễm và 100 vùng bị ô nhiễm không đủ điều kiện sản xuất rau an toàn.

UBND thành phố cho biết đang cân nhắc kiến nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khép kín cho 84 vùng sản xuất rau tập trung đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và 27 vùng có nguy cơ ô nhiễm trong mùa khô, đồng thời cho phép các vùng khác duy trì sản xuất rau an toàn nhưng không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và cấm sản xuất rau mang tên “rau an toàn” khi chưa có nguồn nước bảo đảm tiêu chuẩn.
Nguồn: SGGP
Báo cáo phân tích thị trường