Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chủ động bình ổn giá thức ăn chăn nuôi
26 | 02 | 2009
Ngành Chăn nuôi đang gặp khó khăn giá thức ăn chăn nuôi trong tuần quá liên tục tăng. Hiện giá nhiều loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đang tăng, cụ thể giá đậu nành hiện ở mức 9.600 – 10.000đ/kg (trước đó dao động trong khoảng 6.800 – 7.000đ/kg lên); giá ngô 3.400đ/kg lên 4.100 – 4.200đ/kg…

Được biết, mục tiêu của ngành chăn nuôi là đến năm 2010, tỷ trọng chăn nuôi sẽ chiếm khoảng 32%, đến 2015 là 38% và đạt trên 42% vào năm 2020. Như vậy, trong giai đoạn 2008-2010, ngành Chăn nuôi phải tăng bình quân 8%-9%/năm; giai đoạn 2010-2015 là 6%-7%/năm và giai đoạn 2015-2020 là 5%-6%/năm.

Trên thực tế, những năm gần đây, ngành chăn nuôi đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó ngoài việc quy hoạch chăn nuôi phù hợp với đặc điểm lợi thế từng vùng sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững, cần chủ động bình ổn giá thức ăn chăn nuôi tránh lệ thuộc quá mức vào nguồn thức ăn nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê ước tính, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam năm 2008 đạt trên 1,66 tỷ USD, tăng 35,4% so với năm 2007.Nguồn: www.cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường