Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thêm 8 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá
26 | 03 | 2009
Bộ Tài chính vừa công bố danh sách doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2009.

Theo danh sách này, có thêm 8 DN thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động gồm các Công ty CP Tư vấn dịch vụ tài sản, bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam; TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC; TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt; CP Tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC; TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA); Chi nhánh Công ty CP Tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC tại TP Huế; Chi nhánh Công ty CP Tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC tại TP Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá tài sản, các DN thẩm định giá phải thường xuyên bảo đảm đủ điều kiện theo quy định; thẩm định viên phải thực hiện đúng những quy định về điều kiện hành nghề.Nguồn: Báo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường