Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp thiếu hợp đồng xuất khẩu gỗ
31 | 03 | 2009
Các doanh nghiệp gỗ trên cả nước đang tồn kho 600.000 m3 gỗ nguyên liệu nhập và không thể đưa vào sản xuất, do không có các hợp đồng xuất khẩu đồ gỗ mới.

Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam báo cáo về Bộ Công Thương cho biết nhiều doanh nghiệp sản xuất gỗ trong nước chỉ ký được hợp đồng xuất khẩu đến tháng 4 năm nay. 

Kim ngạch xuất khẩu gỗ đến các thị trường Mỹ và châu Âu, là hai thị trường chính của Việt Nam, vẫn sút giảm mạnh.

Các biện pháp bảo hộ thương mại tại các thị trường lớn đang được khởi động như đạo luật Lacey của Mỹ và Hiệp định tăng cường, thực thi luật lâm nghiệp và quản trị rừng, buôn bán gỗ (FLEGT) từ EU cũng đang tạo ra những rào cản xuất khẩu cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam đến các thị trường này.

Bộ Công Thương dự báo, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước có thể cũng chỉ đạt hơn 200 triệu đô la Mỹ.

Nếu tình hình diễn biến như vậy,mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu của ngành năm 2009 là 3,2 tỉ đô la Mỹ rất khó khăn.Nguồn: Kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường