Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo là ngành kinh doanh có điều kiện
28 | 05 | 2009
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác điều hành xuất khẩu gạo. Theo đó quy định hoạt động xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hình thức thể hiện điều kiện kinh doanh và các điều kiện kinh doanh cụ thể như có đăng ký kinh doanh lúa gạo nội địa, có đầu tư hệ thống kho tàng, chế biến lúa gạo, có tài chính lành mạnh, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định, không vi phạm nghiêm trọng quy chế điều phối và các nghị quyết điều hành của Hiệp hội Lương thực VN về đăng ký hợp đồng giao hàng, có chế tài xử phạt trong hoạt động kinh doanh lúa gạo...

Hiệp hội Lương thực VN được giao điều phối cụ thể hoạt động xuất nhập khẩu lúa gạo, phân công tổ chức các công ty lương thực nhà nước thực hiện các biện pháp bình ổn giá và kiểm soát thị trường lúa gạo...

 Nguồn: www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường