Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không để nước ngoài ép giá xuất khẩu gạo
16 | 06 | 2009
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động sản xuất, kinh doanh lương thực. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các tỉnh có sản lượng lúa hàng hóa lớn cần bổ sung cán bộ tham gia tổ điều hành xuất khẩu gạo của Chính phủ...

Bộ Công thương, UBND các tỉnh và Hiệp hội Lương thực VN phải đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường phối hợp tìm kiếm thị trường, khách hàng để đẩy mạnh xuất khẩu với giá hiệu quả nhất.

Trong đó, Hiệp hội Lương thực phải chú trọng tăng cường vai trò cùng các thành viên bàn bạc dân chủ, điều phối, kiểm soát, bảo đảm giá sàn xuất khẩu phù hợp, tránh bị nước ngoài ép giá; điều tiết tiến độ giao hàng phù hợp với nguồn hàng của từng vụ sản xuất để tránh đẩy giá gạo trong nước tăng cao và hỗ trợ các doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đấu tranh chống các rào cản và xử lý các vụ kiện, tranh chấp thương mại liên quan.

Trước mắt, đối với vụ hè thu, trên cơ sở giá thành sản xuất do Bộ Tài chính công bố, Bộ Công thương phối hợp với UBND các tỉnh và Hiệp hội Lương thực chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên hiệp hội thu mua khoảng 2 triệu tấn gạo hàng hóa theo giá bảo đảm lợi nhuận tối thiểu 30% cho nông dân.Nguồn: Tuổi trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường