Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng lúa đông xuân các tỉnh trung du, miền núi phía bắc đạt gần 1,3 triệu tấn
12 | 06 | 2009
Sáng 11-6, tại TP Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết vụ đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa ở các tỉnh trung du, miền núi phía bắc.

Vụ đông xuân 2008-2009, các tỉnh trung du, miền núi phía bắc gieo cấy hơn 254 nghìn ha lúa, tăng 6.000 ha so vụ đông xuân trước. Đến nay, hầu hết các tỉnh cơ bản thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt 50,9 tạ/ha, sản lượng 1,295 triệu tấn, tăng 10 nghìn tấn so vụ đông xuân trước. Diện tích lúa lai thương phẩm ở các tỉnh này cũng đã tăng lên gần 100 nghìn ha. Ngoài ra, diện tích rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày  đều  vượt cùng kỳ năm trước, trong đó,  đậu tương tăng 1.600 ha..

Theo Cục Trồng trọt, việc thu hoạch lúa đông xuân sớm hơn mọi năm sẽ tạo điều kiện để các tỉnh trung du, miền núi phía chủ động nguồn giống chất lượng trong vụ mùa. Theo dự kiến, vụ mùa tới, các tỉnh trung du, miền núi phía bắc gieo cấy 438 nghìn ha lúa, giảm 3.000 ha để chuyển sang trồng rau màu, trong đó diện tích lúa lai tiếp tục được mở rộng lên hơn 120 nghìn ha.(www.nhandan.com.vn)
Báo cáo phân tích thị trường