Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin thương mại nông sản: Xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia đang có xu hướng tăng
09 | 06 | 2009
4 tháng năm 2009 vừa qua, xuất khẩu gạo các loại của cả nước đạt 2.481.826.963 tấn với kim ngạch 1.155.052.104 USD, tăng 85% về lượng và 71% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Indonesia một trong những thị trường nhập khẩu gạo tiềm năng của Việt Nam, 4 tháng đầu năm qua thị trường này nhập từ Việt Nam 17.500 tấn gạo các loại với kim ngạch đạt 6.983.851 USD, giảm 37% về kim ngạch và giảm 29% về lượng so với cùng kỳ năm 2008.

Tính riêng trong tháng 4 năm 2009, Việt Nam xuất sang thị trường nước này 1.750 tấn đạt kim ngạch 752.000 USD, giảm 85% về kim ngạch và giảm 83% về lượng so với tháng 4 năm 2008, tuy nhiên lại tăng 40% về kim ngạch và tăng 42% về lượng so với tháng 3/2009.

Để biết thêm thông tin xin mời truy cập:
http://www.agro.gov.vn/news/intro_data.aspx

hoặc liên hệ:
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (84.4) 9725153
Fax: 844.9726949
Email: banhang_agro@yahoo.comAn Thu Hằng - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường