Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vụ đông - xuân 2009, các tỉnh phía bắc được mùa
09 | 06 | 2009
Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, vụ đông - xuân 2009 các tỉnh phía bắc được mùa với năng suất trung bình đạt 61 tạ/ha, sản lượng ước đạt 5,468 triệu tấn lúa, tăng 70 nghìn tấn so với vụ đông - xuân trước.

Năm nay, diện tích lúa ở khu vực phía bắc đạt 898 nghìn ha, tăng 18 nghìn ha so với vụ đông - xuân năm ngoái, chủ yếu do mở rộng diện tích của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mặc dù thời tiết năm nay diễn biến phức tạp và bất lợi kéo dài trong suốt thời điểm sinh trưởng quan trọng của lúa đông - xuân, tuy nhiên, từ những kinh nghiệm rút ra trong những năm gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương chuyển mạnh sang


trà  lúa  xuân  muộn  và  trà  lúa mùa sớm để tận dụng giai đoạn thời tiết thuận lợi. Năm nay, diện tích gieo cấy lúa lai cũng tăng mạnh, lên tới 378.509 ha, chiếm gần 33% tổng diện tích vụ đông xuân toàn miền bắc. Ðây cũng là yếu tố làm năng suất và sản lượng vụ đông - xuân này tăng.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường