Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng lúa mùa miền Bắc tăng 80.000 tấn
11 | 09 | 2009
Trong buổi sơ kết vụ mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2009 tại các tỉnh phía Bắc ngày 10/9, Cục Trồng trọt cho biết, sản lượng lúa mùa miền Bắc ước đạt khoảng 5,8 triệu tấn, tăng 80.000 tấn so với vụ năm trước.

Năng suất lúa bình quân toàn miền ước đạt 49,4 tạ/ha, cao hơn vụ trước 2 tạ/ha. Trong đó một số tỉnh ước đạt năng suất cao như Nam Định đạt 53 tạ/ha, Bắc Ninh 55,7 tạ/ha...

Mặc dù năng suất và sản lượng đều đạt khá nhưng diện tích gieo cấy toàn miền Bắc chỉ đạt gần 1,17 triệu ha, giảm khoảng 36.500ha (tương đương 3%) so với vụ năm ngoái.

Diện tích giảm chủ yếu do một số tỉnh khó khăn về nước tưới nên đã chủ động chuyển đổi sang các loại cây trồng cạn cho hiệu quả kinh tế cao, số còn lại bị giảm là do lấy đất phục vụ mục đích phi nông nghiệp.

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm để chuẩn bị trồng cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất; đối với diện tích lúa mùa muộn phải đảm bảo đủ nước tưới và chủ động phòng chống mưa bão muộn.

Vụ đông năm 2009, toàn miền Bắc dự kiến gieo trồng 550.000 - 570.000ha, giá trị sản xuất bình quân đạt 18 triệu đồng/ha. Cơ cấu giống lựa chọn phù hợp với điều kiện từng địa phương, trong đó chú trọng phát triển các loại cây dễ tiêu thụ như ngô, đậu tương, khoai tây; các loại rau đậu bố trí trồng nhiều trà, nhiều đợt lệch thời vụ để tránh rớt giá.(Theo TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường