Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giữ ổn định 3,6 triệu ha đất sản xuất lúa
20 | 05 | 2009
Trước thực trạng đất nông nghiệp đang ngày càng bị chuyển đổi mục đích sử dụng, như làm sân golf, khu công nghiệp, khu đô thị mới, nhiều nơi “xé” cả quy hoạch về diện tích đất trồng lúa, về lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu, Bộ NN-PTNT vừa hoàn thiện dự thảo quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa trên cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, bằng mọi giá phải đảm bảo vai trò của 2 vựa lúa trọng điểm của cả nước là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Cụ thể, đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa phải đảm bảo giữ được 1,755 triệu ha, sản lượng đạt 21,4 triệu tấn lúa/năm, đến năm 2030, diện tích còn lại đảm bảo 1,74 triệu ha, phấn đấu đạt năng suất bình quân 62 tạ/ha, sản lượng lúa 22 triệu tấn/năm.

Còn ở đồng bằng sông Hồng, đến năm 2020 còn ít nhất 560.000ha, đến năm 2030 là 540.000ha, sản lượng dự kiến hơn 7,3 triệu tấn/năm. Từ năm 2030 trở đi, bằng mọi giá phải ổn định diện tích trồng lúa của hai vựa lúa lớn nhất nước đạt gần 2,3 triệu ha.

Đồng thời, dự thảo cũng nêu quy hoạch cụ thể diện tích đất trồng lúa cho các vùng còn lại như trung du miền núi Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Theo đó, từ năm 2030 trở đi, diện tích trồng lúa trong cả nước sẽ được giữ vững ở mức là 3,6 triệu ha, trong đó đất chuyên lúa nước là 3,2 triệu ha.Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường