Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin giá ngày 19/5/2009: Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam
19 | 05 | 2009
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang có chiều hướng giảm, ngày 15/05/2009 giá xuất khẩu gạo 5% tấm là 405 USD/tấn; 25% tấm là 375 USD/tấn.Nguồn: www.agro.gov.vn

Trong 6 tháng qua , giá đỉnh ngày 5/11/2008 là 500 USD/tấn đối với mặt hàng gạo 5% tấm và 410 USD/tấn đối với gạo 25% tấm; giá được coi là đáy ngày 12/1/2009 là 385 USD/tấn gạo 5% tấm và 310 USD/tấn gạo 25% tấm tại ngày 2/12/2008.

Như vậy, so với mức giá đỉnh giá hiện nay giảm 19% đối với gạo 5% tấm và 9% đối với gạo 25% tấm; so với mức giá đáy, giá hiện nay tăng 5% đối với gạo 5% tấm và 21% đối với gạo 25% tấm.

Để biết thêm thông tin xin mời truy cập:
http://www.agro.gov.vn/news/intro_data.aspx

hoặc liên hệ:
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (84.4) 9725153
Fax: 844.9726949
Email: banhang_agro@yahoo.comAn Thu Hằng - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ