Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trồng thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP
16 | 06 | 2009
Dự án trồng 100 ha thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP được tỉnh Tiền Giang triển khai tại hai xã Quơn Long và Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, nhằm nâng cao số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Tỉnh phấn đấu có khoảng 40 ha được công nhận đạt chứng nhận Global GAP vào cuối năm 2009, đồng thời phát triển diện tích thanh long lên 4.600 đến 5.500 ha vào năm 2015. Ðể tổ chức lại sản xuất, tìm hướng tiêu thụ cho thanh long Global GAP, hai xã nằm trong dự án đã vận động các hộ tham gia vào hợp tác xã, đồng thời củng cố hợp tác xã thanh long Chợ Gạo ở xã Quơn Long được thành lập từ cuối năm 2008. Riêng xã Mỹ Tịnh An, đã xác định 119 hộ và vùng trồng thanh long theo tiêu chuẩn Global GAP với khoảng 40 ha.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường