Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mỹ Đức nhân giống đậu tương cho vụ đông
10 | 06 | 2009
Để khắc phục tình trạng thiếu giống đậu tương cho vụ đông 2009-2010, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo 15 xã gieo trồng 150ha đậu tương để nhân giống (Mỹ Đức hỗ trợ 50% tiền giống khi nghiệm thu diện tích trồng thực tế).

Đến thời điểm này, Phòng NN&PTNT huyện đã chuyển 13 tấn giống về các xã và tổ chức 13 lớp tập huấn kỹ thuật trồng đậu tương vụ hè thu cho nông dân. Vụ đông này, huyện Mỹ Đức phấn đấu gieo trồng 5.500ha đậu tương năng suất 14 tạ/ha, sản lượng đạt 7.700 tấn.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường