Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu Cà phê sang Bỉ - thị trường nhiều tiềm năng
22 | 06 | 2009
Theo nguồn số liệu từ tổng cục hải quan, 5 tháng đầu năm 2009 ngành cà phê cả nước xuất khẩu đạt 1.547.805 tấn cà phê các loại với kim ngạch 964.207.968 USD, tăng 158% về lượng nhưng lại giảm 12% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2008.Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Bỉ - thị trường đầy tiềm năng trong nhập khẩu cà phê của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2009, thị trường này nhập khẩu từ Việt Nam đạt 104 nghìn tấn cà phê các loại với kim ngạch trên 150 triệu USD, tăng 150% về kim ngạch và tăng 259% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 5/2009, xuất khẩu sang Bỉ đạt 5.4 nghìn tấn với kim ngạch đạt 7.5 triệu USD giảm 38% về kim ngạch và 5% về lượng so với tháng 5/2008; giảm 78% về kim ngạch và 77% về lượng so với tháng 4/2009.

Để biết thêm thông tin xin mời truy cập:
http://www.agro.gov.vn/news/intro_data.aspx

hoặc liên hệ:
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (84.4) 9725153
Fax: 844.9726949
Email: banhang_agro@yahoo.comAn Thu Hằng - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường