Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ninh Bình thu hoạch xong vụ lúa tái sinh
23 | 07 | 2009
Sản xuất lúa tái sinh không phải là cách làm mới, nhưng lại phù hợp với những vùng đất trũng, thường bỏ hoang trong vụ mùa do ngập nước, không trồng được vụ đông, nên tỉnh đã chỉ đạo đưa vào sản xuất tăng vụ, mở ra hướng mới cho các địa phương này tăng thêm thu nhập trên một đơn vị diện tích.

 Vụ này, tỉnh Ninh Bình sản xuất gần 1.900 ha lúa tái sinh, năng suất bình quân đạt gần 15 tạ/ ha, thu được gần 3.000 tấn lúa. Từ chỗ chỉ có 3-4 đơn vị làm thí điểm từ 2 vụ trước, năm nay toàn tỉnh đã có hơn 20 HTX vùng trũng như Thượng Hoà, Sơn Thành ( Nho Quan), Gia Trung, Gia Tiến, Gia Minh ( Gia Viễn), Yên Thắng, Yên Đồng ( Yên Mô), Lai Thành, Tân Thành, Kim Tân ( Kim Sơn), Yên Bình, Tân Bình ( thị xã Tam Điệp)...tham gia mô hình sản xuất lúa tái sinh.
Mô hình này đã nâng tỷ lệ quay vòng đất lên 4 vụ/ năm, thu nhập bình quân tăng từ 1,5 đến 2 lần so với trước. Tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các địa phương có nhiều diện tích đất trũng áp dụng và nhân rộng mô hình trồng lúa tái sinh, mô hình sản xuất lúa + cá trong các năm tới.Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường