Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đăk Lăk: 55 tỷ đồng quy hoạch phát triển vùng sản xuất lúa lai
27 | 07 | 2009
55 tỷ đồng là tổng số vốn mà tỉnh Đăk Lăk đầu tư cho Dự án quy hoạch vùng phát triển lúa lai trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Vùng Dự án được quy hoạch thực hiện trên phạm vi 10 huyện, thành phố, gồm: Ea Kar, Krông Păk, Krông Bông, Cư M’gar, M’Đrăk, Lăk, Krông Ana, Ea Súp, Krông Năng và TP Buôn Ma Thuột. Tổng diện tích đất trồng lúa vùng dự án là 46.182 ha, chiếm 85% đất trồng lúa của toàn tỉnh.

Mục đích của Dự án là tăng năng suất lúa bình quân, tăng tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh; đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói nghèo. Mặt khác, dự án cũng sẽ nâng cao trình độ canh tác cho người nông dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết nhu cầu lương thực tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

(Theo nongnghiep.vn)Báo cáo phân tích thị trường