Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình Thuận: Nho mất mùa, nhưng được giá
30 | 07 | 2009
Do những tháng đầu năm thời tiết không thuận lợi, nên bà con nông dân huyện Tuy Phong bị mất mùa nho, sản lượng thu hoạch ước chỉ đạt trên 120 tấn.

 Bù lại do nguồn cung không đủ cầu, giá nho đã tăng lên từ 13.000 đến 15.000 đồng/kg. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Tuy Phong đang khuyến cáo bà con nông dân, từ tháng 8 đến đầu tháng 10 là thời điểm mưa nhiều không thuận lợi cho cây nho, nông dân không nên cắt cành cho ra trái, mà cần chăm bón, dưỡng cây để cho vụ thu hoạch cuối năm.

(Theo báo BT)Báo cáo phân tích thị trường