Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhiều tỉnh, thành chưa đầu tư quy hoạch sản xuất vùng trồng rau
29 | 07 | 2009
Ngày 28-7, tại Hưng Yên, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), Ban chỉ đạo rau an toàn (RAT) phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị “Phát triển RAT vùng đồng bằng sông Hồng”.

Năm 2008, tổng diện tích rau của cả nước là 722 nghìn ha, năng suất trung bình đạt 159 tạ/ha với sản lượng hơn 11,4 triệu tấn. 6 tháng đầu năm 2009, cả nước sản xuất gần 500.000 ha rau, đậu các loại, trong đó miền Bắc là 240.000 ha. Tuy nhiên, diện tích các vùng sản xuất RAT tập trung được quy hoạch rất thấp, cả nước đạt khoảng 8-8,5% tổng diện tích trồng rau. Đặc biệt nhiều tỉnh, thành phố đến nay chưa đầu tư để quy hoạch sản xuất vùng trồng rau.

Để tiếp tục mở rộng và phát triển các vùng RAT trong thời gian tới, Cục Trồng trọt tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về RAT, trong đó có vấn đề ngưỡng an toàn, đặc biệt đối với kim loại nặng, vi sinh vật trong đất, nước…

Đồng thời, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất, tiêu thụ RAT; đào tạo, tập huấn, chỉ định và quản lý hoạt động của hệ thống người lấy mẫu, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận RAT trên cả nước. Xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết đối với từng nhóm rau ăn lá, quả, củ thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP; ban hành các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình mới về RAT…Theo HNMO
Báo cáo phân tích thị trường