Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
2 triệu USD để "kết nối" nông dân với thị trường
03 | 08 | 2009
Chính phủ New Zealand quyết định tài trợ 1,737 triệu USD cho tỉnh Bình Định thực hiện dự án "Kết nối nông dân nghèo với thị trường".
Dự án sẽ giúp người dân xây dựng các hệ thống chăn nuôi gia súc lớn. (Ảnh: Hoàng Tuấn/TTXVN)


Dự án có tổng kinh phí thực hiện dự án là 2,138 triệu USD, sẽ được thực hiện bằng vốn tài trợ nói trên của New Zealand và vốn đối ứng của tỉnh Bình Định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, cho biết dự án được triển khai thực hiện trong vòng 4 năm kể từ năm 2009.

Dự án" Kết nối nông dân nghèo với thị trường" được triển khai nhằm tạo điều kiện giúp tỉnh Bình Định tăng cường năng lực cho ngành kinh doanh nông nghiệp của tỉnh, góp phần cải thiện hoạt động phát triển nông thôn theo định hướng thị trường, mang lại lợi ích kinh tế-xã hội bền vững cho các hộ nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)


Báo cáo phân tích thị trường