Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai: Hợp phần hỗ trợ sản xuất cho nhà nông theo Chương trình 135 triển khai còn quá chậm
02 | 08 | 2009
Theo kế hoạch năm 2009, hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân nghèo ở các xã và làng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh Gia Lai theo Chương trình 135 của Chính phủ là hơn 20 tỷ đồng, bình quân khoảng 200 triệu đồng/xã. Tuy nhiên, đến nay tỉnh mới giải ngân vốn được khoảng 2 tỷ (chiếm 10%), nhiều khả năng trễ vụ sản xuất của những hộ nghèo được hưởng lợi.

Qua tìm hiểu được biết, các văn bản hướng dẫn thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của Chương trình 135 thay đổi, làm mất nhiều thời gian vì phải rà soát và tính toán lại. Trước đây, theo quy định mỗi hộ nghèo ở các xã ĐBKK (đã xét duyệt) được hỗ trợ với định suất tối đa là 5 triệu đồng, nay theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT số 12/2009/TT-BNN giảm xuống còn 3 triệu đồng/hộ. Việc lập kế hoạch trên cơ sở nắm bắt nhu cầu sản xuất của nông dân ở các xã chưa phù hợp với thực tế; trong quá trình thẩm định, phê duyệt, các đơn vị chức năng phải bổ sung và thay đổi nhiều lần về cây - con giống, đảm bảo phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, các thủ tục để được giải ngân vốn còn rườm rà, vượt quá khả năng và trình độ của nông dân, phải thực hiện đầy đủ 10 loại giấy tờ như: đơn đăng ký tham gia dự án của từng hộ dân, biên bản họp thôn, kế hoạch triển khai thực hiện dự án, nếu là nhóm dùng chung máy - thiết bị thì phải có nội quy và quy chế quản lý sử dụng...

Cán bộ ở các xã ĐBKK của tỉnh Gia Lai đều cho rằng, việc giảm thấp định suất hợp phần hỗ trợ sản xuất đã gây không ít khó khăn cho những hộ được hưởng lợi trong quá trình phát triển sản xuất. Nhất là những hộ có phương án chăn nuôi bò thì không đủ vốn để mua một con bò cái sinh sản mà phải nuôi bò con rồi chờ vài năm sau mới có sản phẩm, có những hộ phải cùng bỏ vốn nuôi chung một con bò./.Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường