Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trà Vinh cần đón đầu các dự án lớn
30 | 07 | 2009
Ngày 28-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm việc với các cán bộ lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Trà Vinh phát huy tiềm năng đất đai, lợi thế về con người, cần có định hướng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao.

 Trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, cần đón đầu các dự án trọng điểm của quốc gia sắp triển khai ở Trà Vinh như dự án kênh đào Quan Chánh Bố, Trung tâm điện lực Duyên Hải và Khu kinh tế Định An để Trà Vinh phát triển đi lên trong tương lai. Đây là các dự án lớn với suất đầu tư hàng chục tỉ USD, nếu nắm được thời cơ sẽ là động lực để Trà Vinh cất cánh. Vấn đề quan trọng nhất là tỉnh cần tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực tại chỗ để đáp ứng được nhu cầu phát triển ở trình độ công nghệ cao.

Chủ tịch nước nhắc lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới cần tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang kết hợp nuôi trồng thủy sản thông qua các mô hình mẫu. Chủ động, chuẩn bị tốt các lịch thời vụ, giám sát chặt chẽ sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt theo dõi tình hình thả nuôi tôm sú, diện tích, dịch bệnh... để giúp nông dân tránh những rủi ro trong quá trình sản xuất.

(Theo Tuổi trẻ)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ