Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông báo tuyển chuyên gia ngắn hạn
08 | 03 | 2011
Để triển khai có hiệu quả hơn nữa hoạt động của Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực thông tin cho Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn, trong phạm vi trách nhiệm của mình, BQLDA xây dựng điều khoản tham chiếu cho hoạt động chuyên gia tư vấn thông tin thị trường để tham chiếu và quản lý sau này.
Thông báo tuyển chuyên gia ngắn hạn
Vị trí: Chuyên gia tổ chức tìm kiếm, thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu
văn bản chính sách phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ nông nghiệp nông thôn
trên website www.agro.gov.vn
 
I.                   GIỚI THIỆU
Các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tư liệu phục vụ nghiên cứu, hoạch định chính sách và truyền thông thông tin liên quan tới phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (DNVVN NN-NT). Trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3 do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện, từ giai đoạn Pha I năm 2007, đã thực hiện thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ NNNT do các Bộ ban hành trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2006; từ năm 2007-2008.
Thực tế cho thấy đây là những hoạt động rất thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và chính sách phục vụ cho không chỉ hoạt động nghiên cứu của Viện mà còn đáp ứng nhu cầu của nhiều tác nhân trong ngành nông nghiệp và PTNT. Vì vậy, Trung tâm Thông tin phát triển NNNT được Ban quản lý dự án phê duyệt tiếp tục hoạt động thu thập các dữ liệu chính sách phát triển DNVVN NN-NT 5 Bộ ban hành trong năm 2009 và 2010.
            Để triển khai có hiệu quả hơn nữa hoạt động của Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực thông tin cho Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn, trong phạm vi trách nhiệm của mình, BQLDA xây dựng điều khoản tham chiếu cho hoạt động chuyên gia tư vấn thông tin thị trường để tham chiếu và quản lý sau này.
 
II.               MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
Mục tiêu của hoạt động là tạo lập được một cơ sở dữ liệu đầy đủ các văn bản chính sách hỗ trợ phát triển DNVVNNNNT do 5 bộ (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế) ban hành trong các năm 2009 và 2010; và cập nhật cơ sở dữ liệu này lên chuyên mục “dữ liệu văn bản” trên website www.agro.gov.vn. Hoạt động nhằm cung cấp nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách của Bộ ngành trong phát triển DNNVV NNNT và phục vụ tốt hơn nhu cầu của các bên quan tâm, hỗ trợ hoạt động đối thoại chính sách.
 
III.             NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tìm kiếm các văn bản chính sách liên quan tới DNVVN NNNT của các Bộ (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế) ban hành trong các năm 2009 và 2010:
- Tìm kiếm và tải các văn bản theo yêu cầu, đặt tên file theo số văn bản và phân loại lưu trữ riêng theo từng Bộ ngành ban hành văn bản;
- Tìm kiếm văn bản bổ sung tại các cơ quan hữu quan, scan và lưu trữ theo Bộ ngành ban hành;
- Phân loại và lưu trữ văn bản tìm kiếm được.
2. Cập nhật các văn bản chính sách đã phân loại lên website www.agro.gov.vn
- Định dạng cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí: tình trạng (mới ban hành/ toàn bộ văn bản), cơ quan ban hành, loại văn bản chính sách, năm ban hành, phục vụ mục đích tra cứu trước khi tải lên website;
- Tải bộ cơ sở dữ liệu lên Website theo đúng địa chỉ và định dạng quy định;
- Vận hành thử, kiểm tra và khắc phục các lỗi truy cập và các trục trặc khác (nếu có).
IV.             SẢN PHẨM
Các tài liệu phải giao nộp cho BQLDA và Trung tâm:
v  Viết một bản kế hoạch hoạt động chi tiết cho toàn bộ quá trình thực hiện, một tuần sau khi ký hợp đồng.
vĐĩa CD cơ sở dữ liệu kèm theo danh mục văn bản chính sách tìm kiếm được theo các Bộ.
vĐĩa CD cơ sở dữ liệu kèm theo danh mục văn bản chính sách được phân loại theo 28 thư mục nhóm chính sách.
vCơ sở dữ liệu chính sách trên website www.agro.gov.vn
 
V.                CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
1. Thời gian:
Thời gian làm việc: 111 ngày chuyên gia
(bắt đầu từ tháng 4/ 2011 đến tháng 8/2011)
2. Kinh phí:
Tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm, chuyên gia sẽ được hưởng lương theo mức lương của EU-UN, bao gốm thuế thu nhập.
 
VI.             YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM
vTốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, kinh tế, quản trị kinh doanh, các ngành nông nghiệp.
vCó ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp và có hiểu biết về địa bàn nông thôn.
vSử dụng, khai thác thường xuyên và thành thạocác phần mềm cập nhật, quản trị cơ sở dữ liệu.
VII.         THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:
1.      Thời hạn nhận hồ sơ:           Từ ngày 10/3/2011 - 31/3/2011
2.      Địa điểm nhận hồ sơ:
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn
Địa chỉ: Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.       Điện thoại:    043.9722067


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ