Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ít vườn thanh long được nhận chứng chỉ Vietgap
19 | 08 | 2009
Ngày 17-8, thêm 19 nông dân ở xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) được Sở NN-PTNN tỉnh trao chứng chỉ VietGap trái thanh long. Đây là số nông hộ thuộc hệ thống các nhóm liên kết canh tác thanh long sạch của Bình Thuận.

Hiệp hội thanh long Bình Thuận cho biết tổng diện tích thanh long nhận chứng chỉ VietGap đợt này là 19,8ha. Như vậy, sau một năm thực hiện dự án trồng thanh long chất lượng cao, chỉ mới có 2/133 nhóm nông dân liên kết đạt tiêu chuẩn quy định được cấp chứng nhận, với 96 hộ.

Theo quy định của ngành NN-PTNT, để được cấp chứng chỉ VietGap, vườn thanh long phải hội đủ ít nhất 65 tiêu chí về đất đai, nước tưới, phân bón, giống, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật...

(Theo Tuổi Trẻ)Báo cáo phân tích thị trường