Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang: Dân trồng ớt thua lỗ
14 | 08 | 2009
Vụ hè thu này, nông dân tỉnh Tiền Giang trồng khoảng 600 ha ớt, tập trung ở các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông.

Vụ ớt năm nay, do ảnh hưởng của khô hạn và bệnh nổ trái, thối rễ nên năng suất chỉ đạt gần 5 tấn/ha, giảm phân nửa so với cùng vụ năm ngoái. Đã vậy vào thời điểm thu hoạch rộ giá ớt chỉ ở mức từ 10.000-12.000 đ/kg; cuối vụ giá tăng hơn 20.000 đ/kg nhưng nông dân không còn ớt để bán.

Kết thúc vụ ớt  tỉnh Tiền Giang có khoảng 30% hộ dân trồng ớt thua lỗ, 50% hộ lấy được vốn và chỉ khoảng 20 hộ dân có lãi từ 2-3 triệu đ/công đất. Năm nay là lần đầu tiên người dân Tiền Giang trồng ớt bị thất bại.

(Theo NNVN)Báo cáo phân tích thị trường