Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đưa mặt hàng sữa vào danh mục hàng trọng điểm quản lý giá
20 | 08 | 2009
Ngày 10/08/2009, Tổng cục Hải quan có Công văn số 4724/TCHQ-KTTT về giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu sữa, đồng thời chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương tăng cường quản lý giá sữa nhập khẩu, hạn chế hiện tượng gian lận thương mại qua giá.

Theo Tổng cục Hải quan, qua theo dõi hệ thống quản lý thông tin giá tính thuế (GTT22), một số Cục Hải quan địa phương đã phát hiện nhiều lô hàng sữa nhập khẩu với giá trị khai báo thấp hơn so với các lô hàng cùng loại nhập khẩu trước đó. Tuy nhiên, hiện các Cục Hải quan địa phương chưa đưa mặt hàng sữa vào danh mục hàng trọng điểm; hoặc đã đưa vào danh mục hàng trọng điểm nhưng chưa tổ chức kiểm tra, tham vấn và bác bỏ trị giá khai báo tại khâu thông quan.
 
Để tăng cường quản lý giá tính thuế mặt hàng sữa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện ngay nội dung đưa mặt hàng sữa (bao gồm cả sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm) vào danh mục các mặt hàng trọng điểm cần phải tập trung quản lý giá tại địa phương; thu thập thông tin về mặt hàng sữa nhập khẩu trước đó trên hệ thống GTT22, kết hợp với các nguồn khác, xây dựng mức giá cơ sở để tổ chức tham vấn và xác định trị giá ngay tại khâu thông quan hàng hóa; trên cơ sở danh mục mặt hàng trọng điểm và mức giá kèm theo, căn cứ quy định tại phần III thông tư số 40/2008/TT-BTC, thực hiện kiểm tra trị giá tại khâu thông quan đối với lô hàng sữa nhập khẩu theo từng chủng loại phù hợp. Cụ thể: xác định trị giá sau tham vấn theo đúng trình tự, nguyên tắc, thu đủ thuế theo quy định nhằm hạn chế hiện tượng gian lận thương mại qua giá.
 
(Theo Vinanet)Báo cáo phân tích thị trường