Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ tăng sản lượng mía bằng cách trồng xen canh
14 | 10 | 2009
Trước tình hình thiếu mía nguyên liệu, Ấn Độ - quốc gia sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới tìm cách tăng sản lượng mía bằng cách trồng xen canh mía và lúa mì.
Bằng cách làm đất theo luống, mía có thể được trồng ở xen canh với lúa mì ngay khi bước vào vụ lúa mì từ tháng 11 hàng năm hoặc khi lúa mì bắt đầu trổ đòng vào tháng 2 hàng năm thay vì vụ mía truyền thống bắt đầu trong khoảng tháng 4-tháng 5 hàng năm. Với phương pháp này, Ấn Độ hi vọng có thể kéo dài giai đoạn ra rễ và đâm chồi của cây mía, giúp cây mía tăng trưởng tốt hơn và tích lũy được nhiều đường hơn trước khi bước vào vụ thu hoạch. Phương pháp này dự kiến có thể làm tăng sản lượng mía thêm 20 tấn/ha.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường