Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Camơrun sẽ nhập 10.000 tấn đường trắng từ CHDC Công Gô
14 | 10 | 2009
Trong tháng 10/2009, Camơrun sẽ nhập khẩu 10,000 tấn đường trắng từ Cộng hòa Dân chủ Công Gô để bù đắp tình trạng thiếu hụt đường trên thị trường nội địa, và do nguồn cung nội địa thấp đã đẩy giá đường tại nước này tăng cao.
Bộ Thương mại Camơrun cho biết, đường được nhập khẩu từ Cộng hoà Dân chủ Công Gô sẽ được chuyển 3 đợt thông qua cảng Douala. Đợt đầu tiên chuyển 2.500 tấn sẽ cập cảng ngày 10/10; đợt thứ hai với 4.000 tấn sẽ cập cảng ngày 20/10 và đợt thứ 3 với 3.500 tấn cập cảng vào cuối tháng 10/2009 này.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường