Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonexia tăng cả diện tích, năng suất và sản lượng ngành mía đường
22 | 10 | 2009
Diện tích trồng lúa của nước này năm 2009 có thể đạt 12,67 triệu ha, tăng 2,8% so với năm 2008.
Theo dự báo mới nhất của Tổng cục thống kê Indonexia, diện tích trồng lúa của nước này năm 2009 có thể đạt 12,67 triệu ha, tăng 2,8% so với năm 2008. Cùng với việc năng suất trồng lúa có thể đạt 49,38 tạ/ha thì sản lượng lúa của Indonexia năm 2009 ước đạt 6,26 triệu tấn, tăng 3,75% so với năm 2008.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ