Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cung đường thế giới niên vụ 2009/2010 tiếp tục căng thẳng.
16 | 10 | 2009
Theo dự báo của tổ chức F.O. Licht, sản lượng đường thế giới niên vụ 2009/2010 sẽ đạt 156,9 triệu tấn, tăng 4,6% so với niên vụ 2008/2009.
Mặc dù giá đường vừa qua tăng rất cao nhưng sản lượng mía niên vụ 09/10 không thể tăng mạnh do đã qua thời vụ canh tác. Do đó, cung đường thế giới niên vụ 09/10 tiếp tục căng thẳng. Các quốc gia nhập khẩu nên dự kiến trước tình hình này để đảm bảo nguồn cung cho đến niên vụ 2010/2011.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường