Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan tổ chức bán đấu giá 120.000 tấn
15 | 10 | 2009
Thái Lan – quốc gia xuất khẩu đường lớn thứ 2 thế giới sẽ tổ chức bán đấu giá 120.000 tấn đường thô vào ngày 15/10 sắp tới.
Trong đó, 60.000 tấn sẽ được giao trong khoảng tháng 3- tháng 5/2011 và 60.000 tấn còn lại sẽ được giao trong khoảng tháng 5- tháng 7/2011.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường