Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc dự kiến nhập khẩu 1,945 triệu tấn đường vào năm 2010.
15 | 10 | 2009
Theo cam kết gia nhập WTO, hạn ngạch nhập khẩu đường của Trung Quốc năm 2010 là 1,945 triệu tấn với mức thuế suất trong hạn ngạch là 15%, thuế suất nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch là 50%.
Dự kiến, 70% quota nhập khẩu sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp nhà nước và 30% còn lại phân bổ cho các doanh nghiệp tư nhân.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ