Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ bán 20% sản lượng đường
21 | 10 | 2009
Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy đường trong nước đưa ra bán 20% sản lượng đường trong suốt năm bán hàng này, bắt đầu từ 1/10/2009 với mức giá được chính phủ trợ cấp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cung và cầu đường. Quy định này chỉ áp dụng đối với sản lượng đường được sản xuất trong nước.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường