Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường thế giới sẽ thấp trong 12-18 tháng tới.
13 | 09 | 2007
Nhà phân tích ED&F Man cho rằng dự trữ đường tăng nhanh ở Ấn Độ sẽ tiếp tục gây sức ép tới giá đường thế giới trong 12-18 tháng tới – chưa chắc sẽ vượt 10,5 US cent/lb.

Nhà phân tích ED&F Man cho rằng dự trữ đường tăng nhanh ở Ấn Độ sẽ tiếp tục gây sức ép tới giá đường thế giới trong 12-18 tháng tới – chưa chắc sẽ vượt 10,5 US cent/lb.

Giá đường thô hiện đang ở mức thấp nhất kể từ 21 tháng, chỉ khoảng 9,3-9,5 US cent/lb.
Man dự báo dư thừa đường thế giới niên vụ 2007/08 sẽ tăng lên 14 triệu tấn, so với 12 triệu tấn năm nay, chủ yếu do sản lượng của Ấn Độ tăng mạnh.
Dự trữ đường của Ấn Độ đang tăng gấp đôi lên khoảng 20 triệu tấn vào cuối niên vụ này.
Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo sản lượng đường Ấn Độ niên vụ 2007/08 có thể tăng mạnh lên 33 triệu tấn, so với 28 triệu tấn niên vụ 2006/07.
Đến vụ tiếp theo, 2008/09, sản lượng có thể vào khoảng 20 triệu tấn.
Man dự báo Ấn Độ sẽ xuất khẩu 3,5 triệu – 4 triệu tấn đường trong năm 2007/08, gồm cả đường rời và đường đóng bao. Xuất khẩu có thể sẽ tăng tới 4 triệu tấn nếu không giải quyết vấn đề sản lượng đường của Ấn Độ bội thu và dự trữ tăng.


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường