Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Truyền thông quảng bá hàng Việt được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện
11 | 11 | 2009
Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/12/2009

Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho cộng đồng về hàng Việt bằng bài viết được in hoặc phát trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện...được quy định tại thông tư 207/2009/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/12/2009.
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ