Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ DN 70% phí đưa hàng Việt về nông thôn
11 | 11 | 2009
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 207/2009/TT-BTC “Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho chương trình xúc tiến thương mại trong nước năm 2009”

Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức tham gia các hoạt động đưa hàng Việt về bán tại nông thôn, khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ 70% phí vận chuyển, quầy hàng và nhân công phục vụ. Các hoạt động tổ chức hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc sẽ được hỗ trợ 70% chi phí thông qua đấu thầu.Báo cáo phân tích thị trường