Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 12 Chính phủ mới quyết định chi tiết về gói kích cầu số 2
18 | 11 | 2009
Sau nhiều phiên họp với các ý kiến trái chiều, CP đã đi đến quyết định sẽ tiếp tục kích cầu kinh tế. Tuy nhiên trong nghị quyết mới ban hành, CP chưa công bố chi tiết về thực hiện kích cầu thứ hai như thế nào. CP giao Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất một cách phù hợp, trình CP thông qua và ban hành trong tháng 12/2009.

AGROINFO tổng hợp
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ