Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tọa đàm truyền hình: “Nhộn nhịp thị trường vốn cuối năm”
10 | 12 | 2009
AGROINFO- Tọa đàm “ Nhộn nhịp thị trường vốn cuối năm” phát sóng vào lúc 20h30 ngày 11/12/2009 trên kênh Invest TV (VCTV 15). Chương trình do AGROINFO phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thực hiện...

Hiện nay, vốn vẫn luôn là khó khăn lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các DN NVV nông nghiệp nông thôn. Một trong những bài toán trước mắt cần phải giúp DN NVV là tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ nhu cầu về vốn trung và dài hạn. Cùng đồng hành với doanh nghiệp, AGROINFO đã phối hợp với Hiệp hội DN NVV ngành nghề nông thôn Việt Nam (VARISME), tổ chức tọa đàm về chủ đề nhu cầu vốn cuối năm cho doanh nghiệp. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20h30, thứ Sáu, ngày 11/12/2009.

Khách mời tọa đàm có ông Lê Khắc Triết, Quyền chủ tịch VARISME và bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng giám sát tài chính của Quốc Hội.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia sẽ cùng trao đổi về nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp, thực trạng nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay, cũng như các đề xuất, đóng góp cho chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp .AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường