Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân sẽ dễ tiếp cận vốn vay
08 | 12 | 2009
Tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết dự thảo phương án hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 (do cơ quan này phối hợp với Bộ Công Thương soạn thảo) đã được trình Chính phủ xem xét, ban hành ngay trong tháng 12-2009.
Trong đó, NHNN đề xuất thu hẹp đối tượng và hạ mức lãi suất hỗ trợ đối với các khoản vay trung và dài hạn theo Quyết định 443 của Chính phủ. Thủ tục vay vốn đối với các khoản vay phục vụ nông nghiệp theo Quyết định 497 của Chính phủ sẽ đơn giản hơn để nông dân có nhiều khả năng tiếp cận vốn vay. Cụ thể, đề xuất bỏ quy định đơn đề nghị vay vốn phải có xác nhận của UBND cấp xã, bỏ hạn mức vay tối đa 7 triệu đồng/ha đất nông nghiệp... Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án sản xuất, kinh doanh khả thi nhưng gặp khó khăn về tài chính sẽ được hưởng cơ chế bảo lãnh tín dụng theo Quyết định số 14/2009 Thủ tướng Chính phủ để vay vốn sản xuất kinh doanh.

Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường