Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hotline tuần 29/11/2009- 4/12/2009
10 | 12 | 2009

1.    Nguồn vốn của chính phủ Đan Mạch hỗ trợ cho Doanh nghiệp Việt Nam?

Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Đan Mạch có thể tham khảo chi tiết tại website của Đại sứ Quán Đan Mạch:

http://www.ambhanoi.um.dk/vi/menu/hotrophattrien/cacchuongtrinhnganh/doanhnghiep/

Hiện nay họ có chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân, thông qua Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp mới, tập trung tại bốn tỉnh của Việt Nam: Hà Tây. Nghệ An, Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Chương trình sẽ hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân trong năm lĩnh vực quan trọng sau:

§  Xóa bỏ các rào cản đối với sự hình thành và phát triển kinh doanh tại các tỉnh.

§  Cải thiện điều kiện lao động, bao gồm những nguy hiểm nghề nghiệp đối với sức khỏe người lao động 

§  Hỗ trợ dịch vụ phát triển kinh doanh.

§  Hỗ trợ giải quyết hợp lý những tranh chấp thương mại.

§  Tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam thông qua một chương trình nghiên cứu khối doanh nghiệp .

Ngân sách:  196 triệu Kuaron Đan Mạch (33 triệu đô-la), 2005-2010.

Như vậy, DN trong diện hỗ trợ của chương trình phải nằm ở 1 trong 4 tỉnh trên. Các DN có nhu cầu liên hệ trực tiếp với cán bộ chương trình: Vũ Hương Mai, email: huomai@um.dk

Xem thêm chi tiết về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong tài liệu của chương trình và trong mô tả các hợp phần của chương trình (Download tại website của Đại sứ quán Đan Mạch hoặc trên www.agro.gov.vn )

doithoaichinhsach@agro.gov.vn

http://www.ambhanoi.um.dk

2. Quỹ thách thức có tiến hành ở TP Hồ Chí Minh không?

Quỹ Thách thức Việt Nam (VCF) được khởi động với nguồn kinh phí 3 triệu USD cho giai đoạn 2009 - 2011. VCF là một hợp phần lớn của dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo (giai đoạn 2) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ. Quỹ này tiếp tục được triển khai tại Lào Cai (13/11/2009) , Cần Thơ (17/11/2009), Thanh Hóa (24/12/2009), Đà Nẵng (27/11/2009) và tại TP Hồ Chí Minh (30/11/2009). Chi tiết về quỹ Thách thức: http://www.markets4poor.org/node/439

doithoaichinhsach@agro.gov.vn

 AGROINFO tổng hợp
Báo cáo phân tích thị trường