Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khả quan
10 | 12 | 2009

Theo thảo luận của Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu đã đánh giá: Năm nay, nền kinh tế nước ta đã thoát khỏi suy giảm và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế. An sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kết quả khá, nổi rõ nhất là: Xuất khẩu gạo cả năm ước đạt khoảng 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước tới nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 708.000 tỷ đồng, bằng 42,2% GDP và tăng 16% so với năm 2008

Việc thực hiện chính sách tài chính - tiền tệ, gói kích thích kinh tế của Chính phủ còn mang tính bình quân, còn tình trạng khó tiếp cận với chính sách của một số đối tượng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hệ số sử dụng vốn (chỉ số ICOR) của năm 2008 là 6,66 nhưng năm nay chỉ ước tính lên đến 8. Điều đó chứng tỏ các gói kích cầu hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vừa qua đã có hiệu quả nhất định nhưng đáng để duy trì đến mức nào thì cần đánh giá thêm. Nền kinh tế đã phục hồi, nhưng chưa thể lấy lại đà tăng trưởng cao như trước nên chúng ta vẫn cần duy trì kích cầu để kích thích nền kinh tế, song chính sách hỗ trợ cần mang tính dài hạn hơn, đi vào chiều sâu hơn.AGROINFO tổng hợp
Báo cáo phân tích thị trường