Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang: Xoài cát Hòa Lộc tăng giá
06 | 01 | 2010
Mỗi kg xoài cát Hòa Lộc loại 1 đã có giá 40.000 đồng, loại 2 giá 30.000 đồng, mức giá cao nhất là trong một năm qua.

Năm nay, xoài cát Hòa Lộc ở Tiền Giang đạt năng suất khá cao, mỗi hec-ta hơn 10 tấn trái, với giá hiện nay lãi hơn 200 triệu đồng. Tiền Giang có khoảng 500 ha xoài cát Hòa Lộc.Theo Tiền Phong Online
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ