Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
New Zealand - Tăng kinh phí nuôi trồng thủy sản
28 | 01 | 2010
Bộ trưởng bộ phát triển kinh tế Gerry Brownlee cho biết đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản tăng trưởng nhanh của New Zealand sẽ đẩy nhanh chương trình của ngành công nghiệp này để làm cho sự tăng trưởng vượt mức trung bình trong thời gian dài
Để giúp các công ty thủy hải sản New Zealand thuận tiện trong việc tận dụng cơ hội ngoài khơi, Ông Brownlee tuyên bố rằng việc bổ sung 550.000 USD cho phát triển thị trường thủy hải sản là nguồn kinh phí gây nhiều tranh cãi

Ra mắt vào đầu năm 2009, là một phần trong chương trình của chính phủ cho các đối tác với ngành công nghiệp này, quỹ gầy nhiều tranh cãi này được quản lý dựa trên cơ sở đối chọi 1 đô la với 1 đô la và có giá trị để các công ty hội đủ điều kiện cho các dự án được phê duyệt. Việc đầu tư bổ sung này dựa theo sự chỉ định theo vòng tròn đầu tiên của 600.000 USD cho năm dự án tập trung vào các cơ hội cho khu vực trong các thị trường chủ chốt bao gồm Châu Á và Bắc Mỹ

“Nuôi trồng thủy sản chiếm gần 20% trong xuất khẩu thủy sản của New Zealand về doanh thu và hiện đang tạo ra gần 350 triệu USD hàng năm với một mục tiêu đạt đến 1 tỉ USD doanh thu trước năm 2025,” Ông cho biết

“Hoạt động được tạo ra bởi các dự án mới sẽ xây dựng trên 5 dự án đang thực thi đối với hai trong số các tàu đô đốc thủy sản, loại trai GreenshellTM và cá hồi Vua. Cùng với sò thái bình dương, các loài này đóng góp to lớn cho sự phát triển của sản xuất thủy hải sản ở New Zealand”

Các dự án được hỗ trợ bởi quỹ này sẽ đóng góp cho những mục tiêu rộng hơn trong chiến lược phát triển thị trường thủy hải sản New Zealand ( MDS ) . Nuôi trồng thủy hải sản New Zealand ( AQNZ) đang trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển thị trường thủy hải sản New Zealand với sự hỗ trợ từ phía Thương mại và doanh nghiệp New Zealand ( NZTE ) và hỗ trợ kinh phí để phản hồi lại những đòi hỏi của các đơn vị thực phẩm và đồ uống

Các đơn xin việc kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2010 và các đơn đạt yêu cầu sẽ được lựa chọn bằng việc thực hiện một bản đánh giá của một đại diện bên AQNZ, hai đại diện bên phía NZTE và hai đại diện của ngành công nghiệp khác

Quỹ này là một phần của việc đầu tư 6.5 triệu USD mà nó sẽ có lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp này. Dựa vào những kết quả từ nguồn tài trợ này, việc tài trợ bổ sung có thể được thực hiện đối với các dự án bổ sung trong suốt năm tài chính 2010/11


 Nguồn: The FishSite News Desk
Báo cáo phân tích thị trường