Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
NFIS vạch rõ điều không phù hợp của Hàn Quốc
28 | 01 | 2010
Sở thanh tra chất lượng thủy hải sản quốc gia ( NFIS) tại Busan đã đưa tin vào ngày 15 tháng 1 năm 2010 rằng họ đã cho thấy khoảng 4.500 kg ốc nhiễm mêlanin đông lạnh của Hàn Quốc đã vượt quá mức độ chì cho phép và nó được gửi trở lại và bị loại bỏ.

Tiêu chuẩn lượng chì cho phép là 2.0mg/kg nhưng nó đã lên đến 2.4mg/kg

Trong năm 2009, 6.042 M/T thủy sản từ Hàn Quốc đã khảo sát việc nhập khẩu thông qua NFIS Busan và đã cho thấy 17M/T trong số đó được phát hiện có chất bên ngoài như thỏi chì và cũng cho thấy thành phần có hại như catmi và chì

NFIS nói rằng “ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thông qua việc kiểm tra chuyên sâu đối với thủy sản của Hàn Quốc như khối lượng và thành phần để nó có thể là thủy sản tốt để phân phối xa hơn nữa”

Trong cuộc hội thảo cuối tháng 12 năm 2009, khối lượng nhập khẩu cả nước là 980.800 M/T và Hàn Quốc là 67.828 M/T, chiếm 7%.

Những mặt hàng nhập khẩu chính là :
Ngêu Baby, Ngêu đỏ Washington còn sống, sò sống, nghêu Venus sống, v.v..


 Nguồn: Union Forsea Corp
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ