Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tư nhân được lập phòng công chứng
27 | 08 | 2007
Luật Công chứng mới vừa được công bố, gồm 8 chương, 67 điều. Từ 1/7/2007, Luật cho phép thành lập văn phòng công chứng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Hôm qua, 19/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo thông báo các Lệnh của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết công bố 3 luật mới, gồm: Luật Bình đẳng giới, Luật Quản lý thuế và Luật Công chứng; và công bố Nghị quyết phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập WTO.

Ba luật mới đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006, đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2007.

Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11 vừa qua.

Luật Bình đẳng giới (gồm 6 chương, 44 điều) nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế- xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ.

Luật Công chứng (gồm 8 chương, 67 điều). Luật cho phép thành  lập văn phòng công chứng hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Theo thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, hiện cả nước có 128 phòng công chứng với 395 công chứng viên, 173 nhân viên nghiệp vụ và 620 nhân viên khác.

Công chứng viên đều có trình độ cử nhân luật trở lên. Song lĩnh vực công chứng hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cả về mặt tổ chức và hoạt động làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch dân sự, kinh tế.

Luật Quản lý thuế (gồm 14 chương, 120 điều) quy định các thủ tục hành chính thuế một cách đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm nâng cao trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế; quy định chức năng, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế.

Luật Quản lý thuế khắc phục được tình trạng chia cắt, tách biệt về phương thức quản lý giữa các loại thuế,  tạo nền tảng cho việc áp dụng một cơ chế quản lý thuế tiên tiến, hiện đại theo hướng tự tính, tự khai, tự nộp thuế.

Theo thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, vì  Luật quản lý thuế đã được quy định cụ thể cho việc áp dụng, nên thực hiện được ngay mà không cần có nghị định hướng dẫn.(Nguồn: Tiền phong)
Báo cáo phân tích thị trường