Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thái Lan thành lập cơ quan chứng nhận trung lập, đối phó rào cản phi thuế
21 | 09 | 2016
Theo Phó thủ tướng Somkid Jatusripitak, chính phủ Thái Lan đang xem xét thành lập một cơ quan trung lập để chứng nhận tất cả các sản phẩm xuất khẩu và tránh các rào cản phi thuế tại các nước nhập khẩu. Cơ quan trung lập này sẽ được chấp nhận toàn cầu và bao gồm các đại diện cùng các chuyên gia từ các cơ quan chính phủ khác.

Các cơ quan liên quan sẽ gửi các đại diện tới cơ quan mới bao gồm Viện tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TISI) thuộc Bộ Công nghiệp, Cơ quan Khoa học dược thuộc Bộ Y tế công, Hội đồng quốc gia Hàng hóa nông sản và Tiêu chuẩn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác nông nghiệp, và Cơ quan dịch vụ khoa học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Somkid đã chỉ định Bộ Công nghiệp dẫn đầu cơ quan mới này, thông quan thực hiện nghiên cứu khả thi. Nghiên cứu dự kiến sẽ sớm hoàn thành. Ông Sompon Kiatpaiboon, tư vấn cho phó thủ tướng, sẽ làm chủ tịch môt hội đồng có nhiệm vụ thành lập cơ quan mới. Chính phủ Thái Lan muốn thành lập cơ quan chuyên chứng nhận tiêu chuẩn mới, trở thành một tổ chức chính giúp ngăn tình trạng hàng hóa bị cấm hoặc từ chối do các rào cản phi thuế tại các nước nhập khẩu.

Trước đây, đôi khi hàng hóa Thái Lan bị từ chối tại điểm đến do hàng hóa được chứng nhận bởi chính phủ Thái Lan, cũng là cơ quan đặt ra tiêu chuẩn, khiến các chứng nhận này không được xem là đáng tin cậy. Ông Nattapol Rangsitpol, phó thư ký TISI, cho biết hính phủ Thái Lan lo ngại các sản phẩm bị từ chối vì lý do trên nên một cơ quan trung lập có các tiêu chuẩn được chấp nhận toàn cầu, giúp chứng nhận các sản phẩm Thái Lan là cần thiết để ngăn chặn tình trạng trên.

Sau khi cơ quan mới được thành lập, chính phủ Thái Lan sẽ mời tất cả các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu tới để chứng thực các tiêu chuẩn mới được đo lường bởi cơ quan trung lập tại Thái Lan. Các cơ quan chứng nhận tiêu chuẩn có giá trị toàn cầu được mời đến bao gồm Tổ chức hợp tác đánh giá uy tín phòng thí nghiệm quốc tế và Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, chịu trách nhiệm cho các chứng nhận ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, và ISO 22000.

Bộ trưởng Công nghiệp Atchaka Sibunruang cho biết chính phủ sẽ phải sửa đổi các luật và quy định có liên quan để thành lập cơ quan mới, sẽ có toàn quyền chứng nhận tất cả hàng hóa xuất khẩu. Bà Atchaka cho biết cơ quan mới sẽ giúp nâng cao các sản phẩm Thái Lan và ngành công nhiệp Thái Lan đáp ứng các tiêu chuẩn Thailand 4.0, hướng đến sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, công nghệ cao.

Theo Bangkok PostGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường