Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủy sản đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của EU
17 | 05 | 2010
Văn phòng Thực phẩm và Thú y (FVO) và Tổng cục Sức khỏe và Bảo vệ người tiêu dùng Ủy ban châu Âu (DG-SANCO) vừa công bố báo cáo cuối cùng về kết quả thanh tra đánh giá hoạt động kiểm soát dư lượng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản của Việt Nam.

FVO và DG-SANCO đánh giá, chương trình kiểm soát dư lượng hóa chất độc hại trong thủy sản nuôi trồng tại Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các quy định của EU. Tuy nhiên, FVO cũng khuyến cáo, trong nuôi trồng, chế biến thủy sản của Việt Nam cần tăng cường kiểm soát phân phối, sử dụng các sản phẩm thuốc thú y và xử lý quyết liệt các cơ sở lạm dụng hóa chất, kháng sinh cấm…

Hiện EU vẫn là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất, chiếm 24,8% tổng giá trị thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.Theo Hà nội mới
Báo cáo phân tích thị trường