Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thành lập quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam”
25 | 05 | 2010
Trên nền tảng quỹ 6 triệu ly sữa và với mục đích xã hội hóa chương trình, bắt đầu từ năm 2010 Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã cho phép Quỹ bảo trợ trẻ em VN triển khai chương trình quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam”, để có thể huy động nhiều hơn các nguồn lực đóng góp cho quỹ sữa.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội, cho biết mục tiêu của quỹ sữa là huy động 30 tỉ đồng (trong đó 10 tỉ đồng đóng góp từ Vinamilk) tương đương 8 triệu ly sữa cho các em thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình. Quỹ hi vọng nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp bằng cách ủng hộ trực tiếp vào quỹ hoặc nhắn tin SMS gửi đóng góp vào số 8788, hoặc qua website www.vuontoitamcao.com.Theo Tuổi trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường